vakgaragevanderlaan_automaat-spoelen

WELKE PROBLEMEN KUNNEN VERHOLPEN WORDEN?

Welke problemen kunnen verholpen worden?
Veel klachten van de automatische versnellingsbak kunnen verholpenworden met het spoelen van de ATF-olie. Hieronder enkele bekende klachten met de mogelijke oorzaken die wij met succes verholpen hebben.

Schokken met doorschakelen
Door interne vervuiling en dikkere ATF-olie functioneren de schakelventielen in de automatische versnellingsbak niet snel genoeg. Hierdoor gaat het overschakelen vaak gepaard gaat met schokken / bonken. Door spoelen van de ATF-olie en het reinigen van de ventielen zijn de meeste klachten van ruw overschakelen te verhelpen. 

Niet goed kunnen kiezen en vasthouden van versnelling
Door dichtslippen van oliekanalen of vervuiling van de ATF-olie kan het zijn dat de ideale oliedruk in een circuit niet wordt gehaald. Hierdoor kan het voorkomen dat een versnelling niet wordt ingeschakeld of dat de versnelling niet wordt vast gehouden. Door spoelen van de ATF-olie en het reinigen van de oliekanalen kunnen veel klachten van een twijfelende versnellingsbak verholpen worden.

Kick-down functioneert niet goed
Door dichtslippen van oliekanalen of vervuiling van schakelventielen kan het zijn dat de kick-down functie van de versnellingsbak ruw (bonkend gevoel) of zelfs niet wordt aangesproken. Door spoelen van de ATF-olie en het reinigen van de oliekanalen / schakelventielen kunnen veel klachten van de kick-down verholpen worden.

Schommelde toerentallen
Door een dikke ATF-olie kan de oliedruk in de versnellingsbak niet constant gehouden worden waardoor als gevolg een de het toerental kan gaan schommelen. Door spoelen van de ATF-olie en reinigen kunnen veel klachten van een automatische versnellingsbak verholpen worden.

Slippen automaat
Overmatig slippen bij schakelen en / of slecht schakelen komt veelal door vervuiling van de ATF-olie. Door slijtage in combinatie met vervuiling raken de oliekanalen verstopt. Door spoelen van de ATF-olie en het reinigen van de oliekanalen / schakelventielen kan in de meeste gevallen overmatig slippen van de automatische versnellingsbak verholpen worden.

Verhoogt brandstofverbruik
Overmatig slippen, slecht kunnen kiezen van de juiste versnelling enz. kunnen ertoe leiden dat de motor constant op een niet economisch toerental draait met als gevolg een extra en onnodig brandstofverbruik. Heeft u alles al geprobeerd om het overmatig brandstofverbruik terug te dringen? Laat dan eens uw automatische